Vision

At gøre alle ansatte i de danske børneinstitutioner samt de danske dagplejere i stand til at vurdere behov for og iværksætte relevant førstehjælp til børn.

At tilbyde en vedvarende kompetence gennem ensartede kursusforløb designet til at vedligeholde viden og erhvervede færdigheder.

001

Baggrund

Relevant førstehjælp mindsker risikoen for fatale forløb og alvorlige følger efter ulykker i de danske børneinstitutioner.

Kurset er udviklet af læger og baserer sig på evidens og anbefalinger fra litteraturen samt pilot-projekter og interviews af institutionsledere og ansatte.

003

Metode

Let tilgængeligt, intuitivt og vedligeholdende kursusforløb baseret på unikt kursusdesign og Blended Repetitive Learning

Sikrer høj læringseffekt og øger den enkelte deltagers tryghed ved egen viden og egne evner samtidig med at kurset er omkostnings- og tidseffektivt

002

Videnssamling

Unikt indrapporteringssystem giver den enkelte bruger adgang til at meddele om oplevede alvorlige og mindre alvorlige hændelser.

Pga kursets design og forløb genereres data der anvendes til den løbende kvalitetssikring og validering af kursets form og indhold.

004

© 2013 Red Mit Barn | All Rights Reserved.