Undervisning

RedMitBarn har til formål at sikre, at flest mulige fagprofessionelle kan udføre relevant førstehjælp på børn!

UNDERVISNING

UNDERVISNING

RedMitBarn udbyder praktisk og brugervenlig undervisning i førstehjælp til alle voksne, der arbejder med børn i hverdagen – pædagoger, dagplejere og  lærere.

ONLINEUNIVERS

ONLINEUNIVERS

RedMitBarn anvender et let tilgængeligt, intuitivt og vedligeholdende onlineunivers baseret på et unikt læringsdesign og Blended Repetitive Learning.

shutterstock_101312998
ONLINE

RedMitBarns Onlineunivers sikrer at samme læringsstof er let tilgængeligt og præsenteres flere forskellige gange og på forskellige måder, såvel aktivt som passivt. Sammen med indbyggede repetioner opnås højst muligt lærings udbytte og vidensvedligeholdelse.

PRAKTISK

Den praktiske undervisning varetages af læger, sygeplejersker og paramediciner. Der undervises i små hold, på ca. 10 - 12 personer pr. underviser. Undervisningen foregår på arbejdspladsen og har en varighed på ca. 2 timer.

CERTIFIKAT

RedMitBarn tilbyder et undervisningssystem der certificerer brugeren, institutionen og/eller kommunen. Det betyder, at institution og kommune kan dokumentere, at der er uddannet personale med opdateret viden tilstede på arbejdspladsen.

Kendskab til vores brugere

Vi lærer og agerer allesammen forskelligt

Derfor er RedMitBarns undervisning både standardiseret og individualiseret. Med omdrejningspunkt i det cloud-baserede lærings-, styrings- og dokumentationsværktøj RedMitBarn tilbydes kurser i førstehjælp til børn. I alle forløb indgår praktisk træning på børnedukker med lægevejledte instruktører minimum en gang hvert 3. år samt online repetition og genopfriskning årligt.

kursus-icon
Praktisk

Standardiseret undervisning og træning på børnedukker. Alle bliver ensartet undervist med fokus på høj faglig standard og forståelig formidling.

velse-ikon
Online

Individualiseret tilegnelse af viden. Intiuitiv platform som er let tilgængelig på tværs af enheder/devices. Forskellige læringsmoduler – tilpasset den bruger man er.

metode-ikon
Vedvarende

Automatiske påmindelser om forløb og genopfrisking. Besked ved ændringer i de faglige retningslinjer eller andre nyheder vedrørende førstehjælp. Ledere har hurtigt og enkelt adgang til her-og-nu status for den enkelte institution eller hele kommunen.

Vores Vision

Ingen børn i danske børneinstitutioner må dø eller få varige mén af begivenheder, hvis udfald kunne være forhindret ved relevant førstehjælp.
RedMitBarn arbejder for, at alle med ansvar for børn i det daglige kan udføre relevant førstehjælp, fordi relevant og rettidig førstehjælp mindsker risikoen for alvorlige følger efter ulykker.


RedMitBarn er udviklet af læger på baggrund af videnskabelig dokumentation, anbefalinger fra litteraturen, pilotprojekter og interviews af forældre, pædagoger og institutionsledere.
På baggrund heraf tilbyder vi både praktisk undervisning, online kurser og et opslagsværk med råd og vejledning om alle tænkelige former for uheld og ulykker børn rammes af i hverdagen.

1000
Afholdte kurser
1000
Aktive Certificater
Førstehjælpsundervisning

Meget mere end et kursus

Vedvarende Kompetence

dreng
RedMitBarn – Kursusforløb og Onlineunivers

Gavekort til Førstehjælp

I vores arbejde med danske børneinstitutioner er vi blevet mødt med stor efterspørgsel på kurser skræddersyet til private.

Derfor kan du snart, her på vores hjemmeside eller via af vores Facebook profil, købe et gavekort til undervisning i Førstehjælp til børn.

Du får besked når Gavekortet er klar ved sende os din mailadresse her:

RedMitBarn

Hvem er Vi

RedMitBarn er stiftet og udviklet af læge Claus Sønderskov, ud over Claus arbejder sygeplejerske Anitha, procesansvarlig Jens Jakob og marked- og analyseansvarlige Mads og Madeeha for RedMitBarn.

Kontakt os

brug nedenstående formular til at kontakte os

Rosenørns Allé 1
1970 Frederiksberg C

+45 7020 3112